Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Địa chỉ: Số 101 – Lê Hồng Phong – Phường Phạm Ngũ Lão – Thành phố Hải Dương
Hiệu trưởng: Bùi Quang Huyên