Trường tiểu học Lý Tự Trọng tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Mục tiêu của giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh học tiếp cấp trung học cơ sở, vì vậy hay cho con em đến trường.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Xin mọi phụ huynh chú ý đến thời gian và hồ sơ, thủ tục để dễ dàng trong việc tuyển sinh. Hãy đầu tư cho trí tuệ, kỹ năng cho con em chúng ta trong tương lai.

Nguồn: trường TH Lý Tự Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *